Általános Szerződési Feltételek

Megbízási szerződés mely létrejött:

Megbízó:
Cégnév:
Adószám:
Számlázási cím:
Kapcsolattartó neve:

és megbízott: A VideoSEO (videoseo.hu) üzemeltetője a

Megbízott:
Cégnév: Te Vagy a Sztár Kft.
Adószám: 14241509-2-41
Számlázási cím: 1034 Bp. Szőlő u. 28/a

CIB: 10700392-47266401-51100005

A továbbiakban VideoSEO,

– továbiakban felek között:

Megállapodnak abban, hogy megbízott – díj ellenében, a szerződésbe foglaltak szerint – videó(k) keresőoptimalizálási szolgáltatást végez megbízó számára a magyarországi hatályos Ptk.-nak megfelelően.

VideoSEO vállalja, hogy a rendelkezésére bocsátott videó alapanyagot a megbízási szerződés szerint, az adott módon, az adott kulcsszavakra az optimalizálást elvégzi.

VideoSEO garanciát vállal arra, hogy az optimalizált videó 3 hónapon belül, a Googel kereső videó találatok között, az első oldalon jelenik meg. Amennyiben ez a vállalás 3 hónap alatt egyszer sem teljesül a megrendelt garanciális csomag esetén, visszafizeti a garanciális optimalizáció díját.

VideoSEO nem vállalja a felelősséget a rendelkezésére bocsátott videó tartalmáért.

VideoSEO nem vállalja a felelősséget az optimalizálás sikeréért, abban az esetben ha a videót nem a VideoSEO integrálja a webes felületkbe, vagy a megrendelő részéről végzett beaágyazást nem találja megfelelőnek.

VideoSEO nem vállalja a felelősséget, ha Megbízó:

  • nem redelkezik a megfelelő kompetenciákkal az optimalaizálás sikere érdekében
  • nem rendelkezik saját honlappal, youtube csatornával, facebook oldallal
  • nem a megfelelő kulcszsvakat adta át optimalizálásra

Megbízó vállalja, hogy:

  • rendelkezik az optimalizálásra szánt videó(k) minden szükséges jogaival és a videókat szabadon terjesztheti.
  • szükség esetén elvégzi azokat a változtatásokat a honlapján és többi online felületein, amit VideoSEO szükségesnek lát az optimalizálás sikere érdekében.
  • határidőre fizet és tudomásul veszi, hogy 30 naptári napnál későbbi fizetés esestén VideoSEO egyéni árképzéssel él.
  • VideoSEO az optimalizálás sikere érdekében, saját hatáskörében hozott döntés alapján, harmadik fél (alvállalkozó) szolgáltatását igénybe veheti.
  • VideoSEO az optimalizálás sikere érdekében, saját hatáskörében hozott döntés alapján, reklám támogatást vehet igénybe, -ez a kulcszsó típusától és értékétől függ.
  • a választott csomagtól függően, titoktartási kötelezettságet vállal a SEO-zási folyamat technikai manővereinek megismerése miatt. A titoktartási szerződés 3 évre szól és minden jelenlévő, Megbízó által delegált munkatársra érvényes.
  • részéről a kapcsolattartó személy rendelkezik a megfelelő kompetenciákkal és jogosultságokkal a munka maradéktalan elvégzését illetően, valamint felelősséget vállal, hogy a szerződés titoktartással kapcsolatos pontjait betartja.